ACTIVITEITEN

Wij verzorgen verschillende activiteiten als het gaat om water- en luchtinstallaties. Wij zijn een gespecialiseerd onderzoeksbureau in bacteriologisch-, chemisch- en fysisch onderzoek van water- en luchtinstallaties. Er wordt niet alleen onderzoek uitgevoerd, ook wordt er een advies gegeven en in oplossingen gedacht.

Bij een legionella besmetting is het bijvoorbeeld belangrijk om een legionella beheersplan op te stellen om zo de legionella te bestrijden. De luchtkwaliteit op kantoor zou goed moeten zijn en bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Periodiek het binnenklimaat meten zorgt ervoor dat calamiteiten en gezondheidsklachten voorkomen kunnen worden. Ons onderzoek en advies zijn onafhankelijk doordat wij de eventuele vervolgacties niet zelf uitvoeren.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie onderdelen: water, lucht en inspecties.

Water
Microbiologisch onderzoek:
• Leidingwater (o.a. Legionella)
• Koelwater
• Bevochtigingswater
• Proceswater (o.a. diverse ziekenhuisinstallaties)


Chemisch onderzoek:
• Leidingwater
• CV-water
• Koelwater
• Bevochtigingswater
• Onthard water
• Proceswater (o.a. diverse ziekenhuisinstallaties)


Lucht
Microbiologisch onderzoek:
• Luchtbehandelingssystemen
• Binnenklimaat


Chemisch/Fysisch onderzoek:
• Koolmonoxide
• Kooldioxide
• Ozon
• Gassen
• Stofsamenstelling en hoeveelheid
• Relatieve vochtigheid
• Temperatuurmeting


Diensten/inspecties
• Risico-inventarisatie met beheersplan Legionella preventie van leidingwater (BRL 6010)
• Risico-inventarisatie met beheersplan Legionella preventie van proceswater (Arbobesluit)
• Projectbegeleiding calamiteiten/ nazorg
• Beheersmaatregelen Legionella preventie
• Inspectie luchtkanalen


Wilt u een deskundig onderzoek laten uitvoeren? Neem contact op via 0180 – 55 23 00.