Legionella beheersplan

Wat is een Legionella beheersplan?

De basis voor een goed Legionellabeheer is een actueel Legionella beheersplan. In het opgestelde Legionella beheersplan staan alle stappen vermeld waarmee de groei van de Legionella bacterie tot een minimum kan worden beperkt. Alle vereiste maatregelen om een Legionella normoverschrijding te voorkomen staan vermeld in duidelijke logboeken. Hierdoor kunt u grotendeels de vereiste werkzaamheden eenvoudig en overzichtelijk uitvoeren. Zeker wanneer deze werkzaamheden worden gecombineerd met digitaal Legionella beheer.

Wanneer de drinkwaterinstallatie niet voldoet aan de wet- en regelgeving veroorzaakt dit mogelijk Legionella besmettingen. Zodra dit het geval is, dient u aanvullende maatregelen te nemen om gezondheidsrisico’s zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit zorgt voor onnodige kosten en inspanningen op locatie, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een Legionella veilige douchekop. In de uitvoering van het Legionella beheer vallen daarnaast bijvoorbeeld ook de legionella monstername, de keerklepcontrole en het spoelen van tappunten.

De drinkwaterinstallatie volledig in kaart

Immolab is volledig gecertificeerd en gespecialiseerd in de uitvoering van een Legionella beheersplan. Onze organisatie én onze Legionella adviseurs beschikken over de vereiste BRL6010 certificering. Onze Legionella adviseurs onderzoeken op locatie welke maatregelen er noodzakelijk zijn om de drinkwaterinstallatie te laten voldoet aan de wetgeving en geven advies op welke manier Legionella besmettingen kunnen worden voorkomen.

De drinkwaterinstallatie moet volledig worden onderzocht om mogelijke risicopunten in kaart te brengen. Deze risicopunten kunnen van invloed zijn op de maatregelen welke periodiek moeten worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te laten voldoen. Alle maatregelen worden vermeld in het Legionella beheersplan.

Indien controlerende instanties, zoals drinkwaterbedrijven, een locatiebezoek afleggen kunt u middels het aantonen van het actuele Legionella beheersplan, inclusief alle ingevulde logboeken aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van Legionella preventie, op basis van advies van de Legionella adviseurs.

Legionella beheer

Werkzaamheden uit het Legionella beheersplan zijn grotendeels door de locatie of opdrachtgever zelf uit te voeren. De logboeken in het Legionella beheersplan zijn zo geformuleerd dat deze eenvoudig te lezen en in te vullen zijn. Om het Legionellabeheer nóg makkelijker te maken bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van digitaal Legionellabeheer. Hiermee kunnen verantwoordelijke personen worden gealarmeerd wanneer er afwijkingen worden aangetroffen in het Legionellabeheer of wanneer er vereiste taken niet tijdig worden uitgevoerd.

Een goede en tijdige uitvoering van het Legionellabeheer draagt bij aan het voorkomen van Legionella besmettingen in de drinkwaterinstallatie. Immolab ontzorgt verschillende opdrachtgevers volledig op het gebied van Legionellabeheer. Hierdoor is een correcte uitvoering altijd gewaarborgd en wordt de kans op groei van de Legionella bacterie nog meer beperkt. Wij zorgen altijd voor een digitale uitvoering van het Legionella beheersplan, zodat alle informatie voor iedereen toegankelijk is. Hiermee zorgen wij voor een transparante uitvoering van de werkzaamheden.

Aanvullende verplichte werkzaamheden

Een prioritaire locatie is verplicht om per halfjaar een geaccrediteerde Legionella monstername te laten uitvoeren. De uitvoering en analyse van de watermonsters dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie. Immolab beschikt over een eigen accreditatie (L 559) voor de Legionella monstername en het verrichten van temperatuurmetingen. Hiermee bent u verzekerd van een correcte uitvoering van de Legionella monstername.

De aanwezige controleerbare keerkleppen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op een correcte werking. Dit staat vermeld in de Waterwerkbladen 1.4G en de Immolab voert deze werkzaamheden uit met eigen personeel, waardoor onze opdrachtgevers bekend zijn met onze collega’s en wij de overlast op locatie zoveel als mogelijk kunnen beperken. Indien er afwijkingen in de keerklepcontrole wordt aangetroffen, nemen wij contact op met onze opdrachtgevers voor aanvullend advies.

Onze Legionella adviseurs informeren onze opdrachtgevers graag over welke werkzaamheden er nog meer verplicht zijn. Via onderstaande button kunt u een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen zodat wij bij u op locatie kunnen bespreken welke verplichtingen u heeft.

Weten of uw Legionella beheersplan voldoet?

Wilt u weten of u voldoet aan de wet- en regelgeving met uw legionella beheersplan? Graag komt één van de adviseurs van ons legionella adviesbureau vrijblijvend bij u langs om dit voor u in kaart te brengen. Laat uw gegevens achter via onderstaande button en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een afspraak, óf Whatsapp ons via de chatfunctie. Vanzelfsprekend is het gezien de huidige richtlijnen van het RIVM ook mogelijk om eerst een afspraak op afstand in te plannen met onze adviseurs.

De meest voorkomende vragen over Legionellabeheer

Onze krachtige antwoorden voor de meest effectieve oplossing

Val ik onder een prioritaire of zorgplicht locatie?

In artikel 35 van het Drinkwaterbesluit staat omschreven welk type locaties er onder ‘prioritaire locaties’ vallen, alle overige locaties vallen onder de ‘zorgplicht locaties’. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin goed adviseren, neem via deze link contact op met ons of laat u terugbellen.

Is een Legionella risicoanalyse en beheersplan verplicht?

Een Legionella risicoanalyse en beheersplan is verplicht voor zogenaamde ‘prioritaire locaties’. Alle prioritaire locaties staan vermeld in het Drinkwaterbesluit, onder artikel 35. Wanneer een locatie niet als ‘prioritair’ wordt gezien, kan het in veel gevallen raadzaam zijn om alsnog een Legionella risicoanalyse en beheersplan te laten opstellen. In ieder geval is het een vereiste dat een Legionella risicoanalyse en beheersplan wordt opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd adviesbureau, zoals Immolab.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.