Luchtkwaliteit

In een gebouw is een goede luchtkwaliteit van groot belang. Er kunnen veel klachten van gebruikers gerelateerd worden aan een verminderde luchtkwaliteit, hieronder vallen met name een verhoging van het ziekteverzuim van medewerkers als de verlaging van de productiviteit. Veel gebouwen in Nederland beschikken over een automatisch ingeregeld luchtbehandelings- of ventilatiesysteem. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt hierdoor zeer belangrijk. Een gebrekkige ventilatie of een te hoge aanwezigheid van micro-organismen kan ervoor zorgen dat gebruikers binnen een gebouw klachten ervaren.

Het uitvoeren van een onderzoek naar de luchtkwaliteit kan op diverse manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de gewenste parameters. Immolab biedt een breed assortiment type onderzoeken aan waarmee kan worden aangetoond wat de kwaliteit van de lucht in een betreffende ruimte is. Na de uitvoering van een onderzoek volgt een uitgebreide rapportage, inclusief verbeteradvies, waarmee (mogelijke) problemen kunnen worden voorkomen en/of weggenomen.

Onderzoeken

In Nederland maken wij veelvuldig gebruik van mechanische ventilatie van ruimtes in gebouwen, hieronder vallen bijvoorbeeld een airconditioning of het toevoeren van frisse lucht middels een aangesloten luchtbehandelingkast. Het openen van ramen voldoet niet meer aan de huidige standaarden aangezien hierdoor gemakkelijk de kwaliteit van de luchtkwaliteit in de ruimtes kan worden aangetast. Immolab is gespecialiseerd in het uitvoeren van luchtonderzoeken en kan middels de opgebouwde ervaring haar opdrachtgevers bijstaan in het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Het is van groot belang om de luchtkwaliteit periodiek te blijven beoordelen, een verminderde luchtkwaliteit kan immers leiden tot klachten of een verhoging van het ziekteverzuim bij het personeel of gebruikers van de ruimte. Veelvoorkomende klachten zijn het krijgen van hoofdpijn na verblijf in een ruimte, irritaties aan de slijmvliezen, ogen en/of neus en het hebben van een benauwdheid. Dergelijke klachten zorgen ervoor dat de productiviteit zal afnemen en hierdoor de klachten en het ziekteverzuim zullen stijgen.

Indien u wil weten wat de status is van de luchtkwaliteit binnen uw locatie kan Immolab een luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren. Voorafgaand aan het onderzoek bespreken wij met u de aanleiding van het onderzoek, stellen wij samen met u een onderzoeksopzet inclusief monstername plan op en worden overige zaken besproken waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens de onderzoeksperiode.

Vraag een offerte aan
Immolab is onderdeel van de VLA

Immolab is al geruime tijd onderdeel van de VLA en is hierdoor direct op de hoogte van alle wijzigingen en eisen omtrent een goed binnenklimaat

Goedgekeurde apparatuur

Immolab hanteert een hoog kwaliteitsniveau, zo wordt uitsluitend gebruik gemaakt van goedgekeurde en gekalibreerde meetapparatuur.