Ventilatie

UITVOERING EN ADVISERING OP HOOG NIVEAU

De aandacht voor ventileren en het binnen de richtlijnen blijven op het gebied van het CO2-niveau wordt steeds groter. Op deze pagina vertellen wij graag hoe wij samen met onze opdrachtgevers zorgen dat werknemers en gebruikers van de gebouwen zijn verzekerd van een goede luchtkwaliteit.

Wat wordt geadviseerd bij ventileren op kantoor of school?

Het goed ventileren van ruimtes waarin mensen samenkomen is van groot belang. Door voldoende te ventileren kunnen gezondheidsklachten worden voorkomen. Het advies voor kantoorruimten op het gebied van ventilatie is een minimale luchtverversing van 30 m³ per persoon, per uur bij licht fysiek inspannende werkzaamheden. In ruimtes waar zwaarder fysieke inspanningen worden geleverd geldt een luchtverversing van 50 m³ per persoon, per uur.

De GGD’en adviseren een minimale luchtverversing van 50 m³ per persoon, per uur  voor schoolgebouwen. Het niet voldoende ventileren in bijvoorbeeld klaslokalen zou een mogelijk negatief effect kunnen hebben op de prestaties van de leerlingen. Omdat er veel verschillende soorten gebouwen en installaties bestaan is het raadzaam om de minimale vereiste ventilatie te laten berekenen, zodat de eventueel aanwezige mechanische ventilatie met de juiste inregeling kan worden ingesteld.

Hoe kan simpel het voldoende ventileren gemeten worden?

Het ventileren van ruimtes kan in eerste instantie in kaart worden gebracht door een meting te laten uitvoeren op het CO2-niveau van de ruimte, over een periode van bijvoorbeeld één of twee weken. Deze meting wordt verricht met een klimaatmonitor welke naast het CO2-niveau, ook de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid meet. Van de meetperiode worden vervolgens diverse grafieken gemaakt welke worden getoetst aan de geldende grenswaarden voor iedere parameter. Deze grafieken vormen samen met de bevindingen van onze adviseur op locatie de basis voor een onderbouwd advies rondom de ventilatie op de betreffende locatie.

Onvoldoende ventilatie, wat nu?

Mocht er uit het onderzoek blijken dat één of meerdere ruimtes niet voldoen aan een goede ventilatie, door bijvoorbeeld teveel piekmomenten van het CO2-niveau, dan wordt dit beschreven in het uitgebreide adviesrapport. Daarnaast neemt onze adviseur contact op met de opdrachtgever zodat eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen worden toegelicht. Indien gewenst staan wij onze opdrachtgevers bij in het vervolgtraject zodat de juiste acties worden uitgezet en hiermee de ventilatie op locatie weer op orde wordt gebracht.

Weten of u voldoet op het gebied van ventilatie?

Ben u benieuwd of uw locatie op de ventilatie goed heeft geregeld? Graag komen wij vrijblijvend bij u langs om dit met u door te nemen. Laat uw gegevens achter via onderstaande button en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een afspraak óf Whatsapp ons via de chatfunctie. Vanzelfsprekend is het gezien de huidige richtlijnen van het RIVM ook mogelijk om eerst een afspraak op afstand in te plannen.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.