Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) door de volgende entiteiten:

 • Aquative B.V. (KvK-nummer: 08141670), gevestigd te Jagerserf 33, 3851SM Ermelo
 • Sansidor B.V. (KvK-nummer: 69945640), gevestigd te Rotterdamseweg 56, 2921AP Krimpen aan den IJssel
 • Rever Brandbeveiliging B.V. (KvK-nummer: 24480311), gevestigd te Maerlandtweg 26, 2921LC Krimpen aan den IJssel
 • Entheq Inspection Services B.V. (Kvk-nummer: 08107463), gevestigd te Steenstraat 103, 7571BJ Oldenzaal
 • Sansidor AquaCo B.V. (KvK-nummer: 71627928), gevestigd te Rotterdamseweg 56, 2921AP Krimpen aan den IJssel
 • Inspectie Groep Nederland B.V. (KvK-nummer: 17094427), gevestigd te Runmolen 5, 5281PJ Boxtel
 • Keuring Service Nederland B.V. (KvK-nummer: 60957417), gevestigd te Beilerstraat 15 a, 7933TS Pesse
 • Gevotec B.V. (KvK-nummer: 58056483), gevestigd te Kernreactorstraat 9 A, 3903LG Veenendaal
 • Gevotec Industrie B.V. (KvK-nummer: 68698968), gevestigd te Kernreactorstraat 9 A, 3903LG Veenendaal
 • Tensen & Nolte Infectiepreventie B.V. (KvK-nummer: 37126998), gevestigd te Rotterdamseweg 56, 2921AP Krimpen aan den IJssel
 • Xigna B.V. (KvK-nummer: 59379758), gevestigd te Lansinkesweg 4, 7553AE Hengelo
 • K. Brandertechniek B.V. (KvK-nummer: 24330349), gevestigd te Industrieweg 24, 5262GJ Vught
 • Polmai Brandbeveiliging B.V. (KvK-nummer: 24110810), gevestigd te Oosteinde 14, 2991LG Barendrecht
 • Immolab B.V. (KvK-nummer: 24355558), gevestigd te Rotterdamseweg 56, 2921AP Krimpen aan den IJssel
 • Purus B.V. (KvK-nummer: 24352393), gevestigd te Zijdepark 26, 2935LB Ouderkerk aan den IJssel
 • Gijsen BCO B.V. (KvK-nummer: 50955934), gevestigd te Galliërshof 22, 5349BV Oss
 • Technikeur Inspectie B.V. (KvK-nummer: 34113435), gevestigd te Bosuil 3, 3435HD Nieuwegein
 • TechnoLab B.V. (KvK-nummer: 27242172), gevestigd te Morsestraat 10, 2652XG Berkel en Rodenrijs
 • Legiotec B.V. (KvK-nummer: 69565201), gevestigd te Steenspil 12 I, 4661TZ Halsteren

 

hierna gezamenlijk te noemen “Sansidor Groep”. Alle entiteiten zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De entiteit waarvan je de website bezoekt of waarmee je als klant, leverancier een contract hebt afgesloten, is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van:

 • Websitebezoekers
 • Klanten
 • Sollicitanten
 • Leveranciers en partners
 • Bewoners (en door bewoners aangewezen derden)
 • Overheidsinstanties

Sansidor Groep vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Sansidor Groep heeft daarom onder andere deze privacyverklaring opgesteld. Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop Sansidor Groep jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt conform artikel 13 en 14 AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?

Op basis van de AVG zijn persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Hieronder vind je per categorie betrokkene meer informatie over de verschillende doeleinden.

WEBSITEBEZOEKERS

 1. Voor het beantwoorden van jouw vragen als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website

Wat houdt dit doeleinde in?

Op onze website staan onze contactgegevens en maken we gebruik van webformulieren. Zo kun je contact met ons opnemen. Wanneer je contact met ons opneemt en/of een webformulier invult verwerken we de door jou verstrekte persoonsgegevens om contact met je op te nemen en jouw vraag te beantwoorden. De juridische basis voor deze verwerking is gelegen in ons gerechtvaardigd belang om naar aanleiding van jouw vraag contact met je op te nemen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken alleen jouw naam, contactgegevens en de informatie die je in jouw bericht/tijdens ons contact verstrekt.

 1. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Wat houdt dit doel in?

We vinden het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom bieden we op bepaalde websites de mogelijkheid om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. De juridische basis voor dit doeleinde is gelegen in jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken voor dit doeleinde jouw voornaam en e-mailadres.

 1. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten (door middel van functionele en analytische cookies)

Wat houdt dit doeleinde in?

We verwerken ook persoonsgegevens van jou, die je indirect aan ons verstrekt. Onze websites maken in sommige gevallen namelijk gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Als een website van ons gebruik maakt van cookies, dan informeren we je daarover via onze cookie-banner en/of cookie statement op de website.

De wettelijke basis voor analytische cookies is toestemming, die je geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of, als het om functionele cookies gaat, ons gerechtvaardigd belang op een goed werkende en veilige website (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw locatiegegevens, IP-adres of app ID’s, internetbrowser en apparaat type en websitetaal.

KLANTEN

We verwerken persoonsgegevens van klanten, hun werknemers, contactpersonen en door hen ingeschakelde derden. De klant is verantwoordelijk om de door de klant ingeschakelde derden op de hoogte te stellen van de inhoud van deze privacyverklaring. Een kopie van deze privacyverklaring is te vinden op onze website.

 1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst (dagelijkse bedrijfsvoering)

Wat houdt dit doeleinde in?

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening, waaronder het maken van een kosteninschatting, de financiële administratie (zoals facturatie, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen, het innen van vorderingen en de betaling van onze facturen), verwerken we persoonsgegevens van de klant of haar contactpersonen. Zo kunnen we onze dienstverlening efficiënt en effectief uitvoeren en contact met jou onderhouden. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met jou (artikel 6 lid 1 sub b AVG), ons gerechtvaardigd belang op het efficiënt en effectief uitvoeren van onze dienstverlening (artikel 6 lid 1 sub f AVG) en het voldoen aan onze wettelijke administratieplichten (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, aanhef, functie, telefoonnummer, KvK-nummer, werkgever, e-mailadres, adresgegevens, rekening- en btw-nummers en overige relevante informatie die tijdens de uitvoer van de overeenkomst wordt verstrekt.

 1. Voor het onderhouden van onze relatie (attenties, cursus/opleiding)

Wat houdt dit doel in?

We vinden het belangrijk om een goede relatie met onze klanten te onderhouden. Daarom verwerken we jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer we je uitnodigen voor evenementen of wanneer jij je hiervoor aanmeldt. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het sturen van een felicitatie bij een (persoonlijke) mijlpaal. Ten slotte houden we graag contact om onze dienstverlening te evalueren. De juridische basis voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen is gelegen in jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en/of ons gerechtvaardigd belang om de relatie met onze klanten te onderhouden, bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen of andere evenementen of het sturen van een felicitatie (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, aanhef, functie, telefoonnummer, werkgever, e-mailadres, LinkedIn profiel, verjaardag, NPS score, trainingen en adres.

 1. Communicatie doeleinden, waaronder klantenservice

Wat houdt dit doel in?

Op onze website staan onze contactgegevens en maken we gebruik van webformulieren. Zo kun je contact met ons opnemen. Wanneer je contact met ons opneemt en/of een webformulier invult verwerken we de door jou verstrekte persoonsgegevens om contact met je op te nemen en jouw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kan contact gedurende onze dienstverlening ook op andere vlakken van belang zijn of voorkomen, bijvoorbeeld voor het afhandelen van vragen over onze overeenkomst.

De juridische basis voor deze verwerking is gelegen in ons gerechtvaardigd belang om naar aanleiding van jouw vraag contact met je op te nemen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel functie en de informatie die je in jouw bericht/tijdens ons contact verstrekt.

Marketing

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je ons daar toestemming voor geeft, kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten van Sansidor Groep. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld marketing e-mails sturen. De juridische grondslag voor deze verwerking is jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en/of ons gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten te ondernemen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw e-mailadres, naam, werkgever, functie, telefoonnummer en e-mailpixel (leesgedrag).

SOLLICITANTEN

Ten aanzien van sollicitanten zijn alle entiteiten waar je solliciteert en Sansidor B.V. gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Jouw persoonsgegevens kunnen met andere entiteiten gedeeld worden indien dat relevant in het kader van een effectief en efficiënt werving- en selectieproces. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid houdt in dat bovenstaande entiteiten gezamenlijk het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van sollicitanten vaststellen. Op basis van intern beleid zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van deze entiteiten vastgelegd.

 1. Voor een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces

Wat houdt dit doel in?

Voor het werven en selecteren van nieuwe werknemers of opdrachtnemers (zelfstandigen zonder personeel die op interim-basis door middel van een overeenkomst tot opdracht tijdelijk werkzaamheden verrichten) verwerken we persoonsgegevens. Dit doen we om te beoordelen of de sollicitant of opdrachtnemer geschikt is voor de openstaande functie.

Deze persoonsgegevens worden standaard tot vier weken na de sluitingsdatum van de vacature bewaard. Op deze manier kunnen we jou nog inhoudelijk te woord te staan als je gedurende deze periode vragen hebt over de uitkomst van jouw sollicitatie. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de relevante persoonsgegevens bewaard conform ons retentiebeleid en onze privacyverklaring voor werknemers en/of opdrachtnemers.

De juridische basis is ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte uitvoering van de wervings- en selectieprocedure en om sollicitanten te woord te kunnen staan bij eventuele vragen over de uitkomst van de sollicitatie (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Indien we na de wervings- en selectieprocedure overgaan tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, dan kunnen we aanvullende persoonsgegevens verwerken ter voorbereiding op de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en om te voldoen aan overige wettelijke vereisten (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw contactgegevens (zoals NAW, e-mailadres en telefoonnummer), de persoonsgegevens uit je cv en je motivatiebrief, notities naar aanleiding van het gesprek, indien relevant een salarisvoorstel, uitkomsten van een assessment (intelligentie en persoonlijkheid) en in sommige gevallen de gegevens naar aanleiding van het nabellen van de door jou opgegeven referenties.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht kunnen aanvullende gegevens worden verwerkt, zoals het salarisvoorstel, Burger Service Nummer, bankgegevens (bankrekeningnummer en naam rekeninghouder), kopie identiteitsbewijs en andere gegevens waarvan de verwerking is vereist bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst, dan wel overeenkomst van opdracht.

 1. Bewaren van jouw CV voor passende vacatures in de toekomst

Wat houdt dit doel in?

Om in de toekomst contact met jou te kunnen opnemen als we een passende vacature blijken te hebben, verwerken we jouw persoonsgegevens. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw contactgegevens (zoals NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer), de persoonsgegevens uit je cv en je motivatiebrief.

LEVERANCIERS

 1. Voor het afwikkelen van overeenkomsten, zoals bestellingen en opdrachten (dagelijkse bedrijfsvoering)

Wat houdt dit doel in?

Voor het uitvoeren en afwikkelen van onze bestellingen en opdrachten bij jou als leverancier verwerken wij persoonsgegevens van (werknemers van) onze leveranciers. Deze persoonsgegevens helpen ons om jou de juiste informatie aan te leveren voor het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht. De juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit doel is het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, aanhef, functie, telefoonnummer, KvK nummer, werkgever, e-mailadres, adresgegevens, rekening- en btw-nummers en overige relevante informatie die tijdens de uitvoer van de overeenkomst wordt verstrekt.

 1. Communicatie doeleinden

Wat houdt dit doel in?

Om met jou als leverancier of partner te communiceren verwerken we persoonsgegevens van jou. Dit doen we om het contact met jou goed te laten verlopen.

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Sansidor Groep om met jou te kunnen communiceren (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en eventueel functie.

 • BEWONERS (EN DOOR BEWONERS AANGEWEZEN DERDEN)
 1. Uitvoering van de overeenkomst (dagelijkse bedrijfsvoering)

Wat houdt dit doel in?

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening richting onze klanten, waaronder het maken van een kosteninschatting, inplannen van afspraken, maken van notities, uitvoeren van keuringen en vastleggen van de situatie in een rapport, de financiële administratie (zoals facturatie, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen, het innen van vorderingen en de betaling van onze facturen), verwerken we persoonsgegevens van de bewoners en door bewoners aangewezen derden. De entiteit binnen Sansidor Groep die de opdracht uitvoert is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die over bewoners worden verwerkt.

Zo kunnen we onze dienstverlening efficiënt en effectief uitvoeren en contact met bewoners onderhouden om onze werkzaamheden uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met onze klant (artikel 6 lid 1 sub b AVG), ons gerechtvaardigd belang op het efficiënt en effectief uitvoeren van onze dienstverlening (artikel 6 lid 1 sub f AVG) en het voldoen aan onze wettelijke administratieplichten (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, telefoonnummer, adres, specifieke relevante omstandigheden zoals opgegeven door de bewoner of zoals aangegeven door opdrachtgever, en relevante foto’s: o.a. van aanpassingen aan de installatie.

 1. Communicatie doeleinden, waaronder klantenservice

Wat houdt dit doel in?

Op onze website staan onze contactgegevens en maken we gebruik van webformulieren. Zo kun je contact met ons opnemen. Wanneer je contact met ons opneemt en/of een webformulier invult verwerken we de door jou verstrekte persoonsgegevens om contact met je op te nemen en jouw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kan contact gedurende onze dienstverlening ook op andere vlakken van belang zijn of voorkomen, bijvoorbeeld voor het afhandelen van vragen over onze overeenkomst.

De juridische basis voor deze verwerking is gelegen in ons gerechtvaardigd belang om naar aanleiding van jouw vraag contact met je op te nemen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en alle overige informatie die je met ons deelt in het kader van jouw vraag.

OVERHEIDSINSTANTIES

 • Uitvoeren van de overeenkomst (dagelijkse bedrijfsvoering)

Wat houdt dit doel in?

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om contact te onderhouden met diverse overheidsinstanties, bijvoorbeeld naar aanleiding van onze inspecties en/of keuringen. De entiteit die de melding doet is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Bij het maken van een melding en eventuele nadere correspondentie daaromtrent kunnen we persoonsgegevens verwerken van contactpersonen van overheidsinstanties. Zo kunnen we onze dienstverlening efficiënt en effectief uitvoeren en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is nodig voor het voldoen aan onze wettelijke plichten (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw naam, contactgegevens, functie en werkgever.

Jouw rechten

Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat we met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou verzamelen);
 • Recht op rectificatie (we passen graag alle persoonsgegevens aan die niet meer kloppen);
 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken);
 • Onder omstandigheden recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een andere partij of je een kopie van jouw persoonsgegevens geven);
 • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar privacy@sansidor.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om jezelf adequaat te identificeren, voordat we jouw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor we geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan jouw verzoek. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen we dat aan je melden. We reageren altijd binnen een maand op jouw verzoek.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?

Sansidor Groep verkoopt of verhandelt jouw persoonsgegevens niet aan een derde partij. Sansidor Groep kan op basis van specifieke wet- en regelgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden om onze eigen rechten of die van anderen te beschermen.

Intern hebben alleen werknemers van ons toegang tot persoonsgegevens voor zover dat relevant is voor hun werkzaamheden (op need-to-know basis) en hebben al onze werknemers een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst.

Ook schakelen we verwerkers in die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerken. Met hen sluiten we verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de vereisten uit de AVG. Bijvoorbeeld ten aanzien van het melden van datalekken en het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met:

 • Een instituut voor geschillenbeslechting en/of bevoegde gerechtelijke instantie. Dit kan gelden voor persoonsgegevens van cliënten en/of derden.
 • Potentiële nieuwe aandeelhouders en hun adviseurs.
 • ICT-dienstverleners. Tijdens het onderhouden, beheren en ondersteunen van onze systemen en applicaties kunnen zij beperkt toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens.
 • Overige dienstverleners betrokken bij onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld externe adviseurs, advocaten en accountants. Dit kan gelden voor cliënten en/of derden.
 • Deurwaarders en bewindvoerders. Hieraan verstrekken we jouw naam en contactgegevens, financiële gegevens en dienstverband gegevens. Dit kan gelden voor cliënten, derden en/of sollicitanten.
 • Hieraan vertrekken we jouw naam, contactgegevens en financiële gegevens.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding. De bewaartermijnen hebben we per verwerkingsactiviteit in ons retentiebeleid bepaald. We bewaren persoonsgegevens van sollicitanten tot maximaal 4 weken na de werving- en selectieprocedure. Met jouw toestemming bewaren we jouw gegevens een aanvullende 12 maanden voor eventuele toekomstige vacatures.

Toestemming

Als we jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan gemakkelijk door een e-mail te sturen naar privacy@sansidor.nl. In dat geval zullen we, als we geen andere grondslag hebben voor de verwerking, jouw gegevens niet langer voor dit doel gebruiken.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn we verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zodoende hebben we fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen. Periodiek evalueren we de technische en organisatorische maatregelen en stellen we deze zo nodig bij. Onze organisatie is zo ingericht dat we er alles aan doen om datalekken te voorkomen. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen we handelen volgens het protocol datalekken.

Contact en klachten

Als je vragen hebt over dit privacy statement of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via privacy@sansidor.nl.

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop we jouw gegevens gebruiken of hoe we reageren op privacy gerelateerde vragen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Krimpen aan den IJssel, April 2024

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.