Profiel

Kennismaking

Immolab B.V. is gevestigd te Krimpen aan den IJssel. Wij zijn een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in bacteriologisch-, chemisch- en fysisch onderzoek van water en lucht in installaties. Zoals klimaat-, drink- en proceswater installaties. Onze onderzoeken vinden voornamelijk plaats in grotere gebouwen.

Onze klanten zijn installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, vastgoedbeheerders, facilitair managers, eigenaren en verder iedereen die verantwoordelijk is voor het welzijn van personeel en bezoekers.

 

Waarom onderzoeken?

De kwaliteit van water én lucht in onze maatschappij wordt steeds belangrijker. De controle van de kwaliteit wordt dan ook meer en meer opgelegd door de overheid (Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Ministerie van SZW).

Ons uitgangspunt is “meten is weten”. Periodiek onderzoek kan in een vroeg stadium afname van kwaliteit en overschrijdingen van normen signaleren, waardoor calamiteiten voorkomen kunnen worden. Uiteraard kunnen wij ook de toestand van water en lucht onderzoeken als er reeds problemen bestaan. In die situatie stellen wij vast of de oorzaak vanuit het water of lucht komt en zullen dan een plan van aanpak samen met u opstellen om ervoor te zorgen dat een goede kwaliteit verkregen zal worden.
Het verkrijgen én beheersen van een goede kwaliteit komt mede tot stand door het regelmatig uitvoeren van analyses in bovengenoemde installaties. Hierdoor worden onder andere gezondheidsklachten voorkomen.

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd doordat wij een eventuele vervolgactie voortkomend uit ons advies niet zelf uitvoeren. Ons onderzoek omvat kortweg gezegd de volgende onderdelen:

  1. Locaties voor monstername en inspectie worden ter plaatse en in overleg bepaald
  2. Analyse
  3. Rapportage
  4. Beoordeling en advies
  5. Toelichting rapportage