Legionella monstername

Indien u de eigenaar bent van een locatie, welke in artikel 35 van het Drinkwaterbesluit staat genoemd als prioritaire locatie, dan bent u verplicht om halfjaarlijks een vastgesteld aantal Legionellamonsters te laten nemen. Dit aantal staat tevens vermeld in het Legionella risicoanalyse en beheersplan, wat voor prioritaire locaties tevens een vereiste is. Het genomen Legionellamonster mag uitsluitend worden uitgevoerd door een hiervoor geaccrediteerde organisatie. Tevens dient de analyse van het genomen watermonsters door een geaccrediteerd laboratorium te worden geanalyseerd. Immolab beschikt over een eigen accreditatie (L 559) voor het nemen van Legionellamonsters, u kunt er dus van op aan dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Door middel van de Legionellamonstername kan worden vastgesteld of het drinkwater voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, in Nederland is de norm <100 kolonievormende eenheden per liter. Indien uit de analyse van het genomen Legionellamonster blijkt dat er een norm overschrijdende waarde is geconstateerd dan wordt u direct door ons geïnformeerd. Vanaf dat moment dient u tegenmaatregelen te nemen met als doel de kans op besmetting van een persoon direct in te perken. Indien u een normoverschrijding ontvangt van meer van 1.000 kolonievormende eenheden per liter, dan dient dit gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

Hoeveel legionella monsters moeten er genomen worden?

Het aantal verplichte Legionellamonsters welke per half jaar genomen moeten worden, is afhankelijk van het aantal tappunten op locatie. Hieronder treft u een overzicht aan hoe dit in Nederland is geregeld:

Totaal aantal tappunten Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
Meer dan 1600 14

 

 

Vraag een offerte aan
Eigen accreditatie (L 559)

Immolab beschikt als een van de weinige adviesbureau's in Nederland over een eigen accreditatie (L 559) voor de monsterneming Legionella.

Oplossingsgericht

Samen met onze opdrachtgevers denken wij mee in oplossingen. Hierdoor worden normoverschrijdingen efficiënt aangepakt en worden risico's beperkt.

Hoe wordt een Legionellamonster genomen?

Een van onze gekwalificeerde medewerkers meldt zich bij u op locatie om de Legionellamonstername uit te voeren. Tijdens het proces van de monstername dient de medewerker zich aan strikte regels te houden, zodat omgevingsfactoren geen invloed kunnen hebben op de uitslag van de analyse. Vervolgens worden de gevulde Legionellapotten vervoerd in speciale gecertificeerde koelboxen, zodat een zuiver meetresultaat gegarandeerd wordt.

Zodra de monsters bij het geaccrediteerde laboratorium aankomen treedt het proces van het laboratorium in werking, waarbij de Legionellamonsters zo spoedig mogelijk worden ingezet, in hiervoor bestemde stoven. Zodra de Legionellaplaten uit de stoof mogen worden gehaald zal er een telling plaatsvinden door een analist, welke vervolgens het analysecertificaat klaar maakt voor verzending. Indien hier normoverschrijdingen in worden waargenomen, wordt u direct door ons geïnformeerd en zullen wij u voorzien van advies om deze normoverschrijding zo spoedig als mogelijk te verhelpen.

Ik wil graag meer informatie