Legionella normoverschrijding

In uw drink- of proceswaterinstallatie zal de Legionellabactierie regelmatig voorkomen, het is immers een bactierie die zich bevindt in ons milieu. De bacterie hoeft hiermee niet direct gevaar op te leveren voor de volksgezondheid. De volksgezondheid komt in gevaar wanneer grotere hoeveelheden kolonien van de Legionellabacterie zich nestelen in de waterinstallatie. Als uit de analyse van een watermonster blijkt dat de gestelde normen worden overschreden, spreken we van een normoverschrijding Legionella.

Immolab beschikt over de juiste kennis en de vereiste certificeringen om te mogen adviseren bij een normoverschrijding. Onze Legionella adviseurs zijn bekend met de locatie, zijn op de hoogte van kritische punten binnen de waterinstallatie en kunnen u direct helpen met het inzetten van tegenmaatregelen, met als doel de kans op een Legionella besmetting van een persoon zo spoedig mogelijk te voorkomen. Onze Legionella adviseurs voeren diverse onderzoeken uit op locatie naar de waterkwaliteit, dit zijn vereiste stappen zodat ervoor gezorgd kan worden dat de kwaliteit van het water spoedig naar acceptabele waardes wordt gebracht.

Het belang van Legionella preventie

Er worden jaarlijks minimaal 150 gevallen gemeld van ernstige veteranenziekte. Met het uitvoeren van een correct Legionellabeheer kan het aantal besmettingen worden beperkt.

Betrokkenheid

Immolab betrekt haar opdrachtgevers in het gehele proces, van monstername tot oplossing. Samen bereiken we hiermee het optimale resultaat. Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

De Legionella bacterie

De Legionellabacterie is een micro-organisme welke van nature in ons milieu aanwezig is, zo ook in elke waterinstallatie. Dit hoeft geen direct probleem te zijn, mits de waterinstallatie op de juiste wijze wordt ontworpen, onderhouden en gecontroleerd. Indien een waterinstallatie niet volgens de wet- en regelgeving wordt aangelegd kan dit in de (nabije) toekomst de kans geven aan de Legionellabacterie om zich te ontwikkelen. De Legionellabacterie kan zich bijvoorbeeld snel vermenigvuldigen bij temperaturen van het water tussen de 25 en 50 graden Celcius of in installatiedelen waar geen doorstroming in plaatsvindt, dit vormen dan ook veel voorkomende risicopunten binnen een drinkwaterinstallatie.

Wanneer gebruikers besmet raken met de Legionellabacterie kunnen zij binnen een aantal dagen klachten ondervinden zoals bijvoorbeeld: koorts, diarree, ademhalingsproblemen en een infectie aan de longen. Het is in een dergelijk geval belangrijk om direct een arts te raadplegen zodat kan worden gestart met een behandelplan om blijvende klachten of zelfs het overlijden te voorkomen. Een persoon kan uitsluitend besmet raken met de Legionella bacterie door het inademen van vernevelde waterdeeltjes, ook wel aerosolen genoemd. Door het inademen van deze waterdeeltjes komt dit in de longen terecht en kan het zich hier gaan nestelen en ontwikkelen. Het drinken van water met de Legionella bacterie vormt geen risico, aangezien het water hierdoor niet in de longen terecht komt.

Legionella risicoanalyse en beheersplan

Het is van groot belang dat uw locatie beschikt over een actuele risicoanalyse. Door dit document actueel te houden, weet u waar de risico’s zich bevinden in de leidingwaterinstallatie en kunnen deze risico’s verholpen worden. Daarnaast bevat het beheersplan de vereiste logboeken welke periodiek ingevuld moeten worden zodat de kans op een Legionella normoverschrijding zo klein mogelijk wordt gehouden. Immolab beschikt over de certificeringen en eigen Legionella adviseurs om rechtsgeldige beheersplannen te mogen opstellen en zodoende mogen wij u volledig adviseren hoe uw de risico’s zoveel mogelijk kunt beperken.

Meer informatie
Legionella normoverschrijding

Het is belangrijk bij om een normoverschrijding van de Legionella bacterie direct actie te ondernemen zodat gevaarlijke omstandigheden direct worden weggenomen. Indien gebruikers van uw locatie vernevelde waterdeeltjes inademen, kunnen zij besmet raken met de Legionella bacterie, met alle mogelijke vervelende gevolgen van dien. Het is van belang dat een Legionella normoverschrijding direct bij de bron wordt aangepakt, zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Met de uitgebreide kennis van onze Legionella adviseurs aan uw zijde bent u ervan verzekert dat indien u te maken krijgt met een Legionella normoverschrijding, dit op een snelle en adequate wijze wordt opgelost.

Legionella monstername

Immolab kan door de jarenlange ervaring een deskundige Legionella monstername uitvoeren. Wij meten in ons partnerlaboratorium de Legionella concentratie in onder andere uw drink- en proceswater. Op basis van de resultaten stellen wij de juiste maatregelen op om deze eventueel onmiddellijk te bestrijden.

De Legionella monstername valt onder de beheersmaatregelen die zijn opgenomen in het Legionella beheersplan. Door periodiek de waterkwaliteit te meten kunnen wij op het juiste moment maatregelen nemen om de concentratie te beperken. Zo beletten wij dat de concentratie te hoog wordt en het uw drink- en proceswater onveilig maakt.

Vraag een offerte aan