ZAKELIJK

De kwaliteit van water en lucht in onze maatschappij wordt steeds belangrijker. Een gezonde werkomgeving is belangrijk voor het welzijn van uw personeel en dus ook voor het bedrijf. Wij zijn een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in bacteriologisch-, chemisch- en fysisch onderzoek van water- en lucht installaties. Werkzaamheden die u daar bijvoorbeeld onder vallen zijn: · Legionella controle · Legionella risicoanalyse · Legionella beheersplan opsteleln · Binnenklimaat onderzoek · Luchtkwaliteit meten · Luchtinstallatie onderzoek

Onze klanten
Onze onderzoeken vinden voornamelijk plaats in grotere gebouwen. Onze klanten zijn installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, vastgoedbeheerders, facilitair managers, eigenaren en verder iedereen die verantwoordelijk is voor het welzijn van personeel en bezoekers.

Waarom onderzoeken?
De kwaliteit van water en lucht is belangrijk voor een gezonde omgeving. De controle wordt dan ook meer en meer opgelegd door de overheid (Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Ministerie SZW).

‘Meten is weten’ is ons uitgangspunt. Periodiek onderzoek kan in een vroeg stadium afname van kwaliteit en overschrijdingen van normen signaleren. Calamiteiten, zoals legionella besmetting, kunnen daardoor worden voorkomen. Bij de water- en luchtkwaliteit meten kunnen wij ook de toestand onderzoeken als er reeds problemen bestaan. Wij stellen vast of de oorzaak vanuit het water of de lucht komt. Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat er een goede kwaliteit verkregen zal worden.

Het regelmatig uitvoeren van analyses in water- en luchtinstallaties zorgen voor de beheersing van goede kwaliteit. Zo worden calamiteiten en onder andere gezondheidsklachten voorkomen.

Onafhankelijk advies
Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd doordat wij een eventuele vervolgactie voortkomend uit ons advies niet zelf uitvoeren. Ons onderzoek omvat kort gezegd de volgende onderdelen:
1. Locaties voor monstername en inspectie worden ter plaatse en in overleg bepaald
2. Analyse
3. Rapportage
4. Beoordeling en advies
5. Toelichting rapportage


Wilt u een deskundige analyse laten uitvoeren? Neem contact op via 0180 – 55 23 00.