Legionella

Meer dan 20 jaar ervaring in Legionella advies, op hoog niveau

Voor veel locaties is het in Nederland verplicht om preventief aan Legionellabeheer te doen. Het in de arm nemen van een BRL6010 gecertificeerd Legionella adviesbureau is het startpunt voor een goed Legionella advies. Op basis van de verkregen BRL6010 certificering kunt u er als opdrachtgever van uitgaan dat u wordt geadviseerd door een Legionella adviseur met de vereiste kennis en ervaring.

LEGIONELLA ADVIES, ZOALS HET HOORT

Het is gebruikelijk dat de Legionella bacterie zich standaard in de waterleidingen bevindt, maar door het verkrijgen van een goed Legionella advies kunt u normoverschrijdingen zoveel als mogelijk voorkomen en kan de waterinstallatie efficiënt en in sommige gevallen duurzaam worden beheerd. Het helemaal voorkomen van Legionella normoverschrijdingen is niet uit te sluiten maar een goede basis wordt gelegd met een actueel Legionella risicoanalyse en beheersplan. Immolab is geaccrediteerd (L 559), gecertificeerd (BRL6010) en zodoende gespecialiseerd in Legionellapreventie en mag haar klanten hierover adviseren.

Door middel van het uitvoeren van verschillende werkzaamheden binnen het Legionellabeheer wordt ervoor gezorgd dat de Legionellabacterie zich niet kan vermenigvuldigen. Immolab is een Legionella adviesbureau en beschikt over de vereiste BRL-6010 certificering. Hierdoor mogen wij uw drinkwaterinstallatie volledig inventariseren en adviseren wij hoe u uw drinkwaterinstallatie kunt laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Tijdens onze inventarisatie van uw drinkwaterinstallatie worden alle technische aspecten beoordeeld en wordt dit op de juiste wijze omschreven in het adviesrapport. Dit vormt de basis voor een goed Legionella advies.

LEGIONELLA ADVIES, VAN A TOT Z

Immolab beschikt als Legionella adviesbureau over eigen Legionella adviseurs welke zelfstandig mogen adviseren. Omdat de Legionellabacterie zich snel kan ontwikkelen is het van groot belang op uw drinkwaterinstallatie regelmatig te laten onderzoeken, dit kan worden uitgevoerd door een monsterneming bij u op locatie. Immolab beschikt over een eigen accreditatie (L 559), welke wettelijk is vereist om een Legionella monstername te mogen uitvoeren in Nederland.

Daarnaast beschikt Immolab over eigen vakkundig technisch personeel welke alle werkzaamheden op het gebied van Legionellapreventie mogen uitvoeren, zoals het spoelen van tappunten, het verrichten van temperatuurmetingen of bijvoorbeeld het uitvoeren van de keerklepcontrole. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers volledig van dienst zijn omtrent Legionella advies en het Legionellabeheer uit handen nemen. Samen met onze opdrachtgevers maken wij afspraken over op welke wijze de werkzaamheden worden opgeleverd en hoe de werkzaamheden worden geëvalueerd.

HET LEVEREN VAN KWALITEIT KOMT OP DE EERSTE PLAATS

De VCA*, BRL6010 certificeringen en accreditatie (L 559) van Immolab geven onze deskundigheid aan bij het inventariseren van drinkwaterinstallaties en de mogelijkheden die wij kunnen bieden in het adviseren bij een Legionella normoverschrijding. Wij zijn altijd op te hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen ons marktsegment. Onze focus ligt bij het bieden van de beste service en het maximaal uitvoeren van Legionellapreventie.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.