Legionella controle

Is een Legionella monstername verplicht?

Indien u de eigenaar bent van een locatie, welke in artikel 35 van het Drinkwaterbesluit staat genoemd als prioritaire locatie, dan bent u verplicht om halfjaarlijks een legionella monstername te laten uitvoeren op  een vastgesteld aantal tappunten. Dit aantal staat vermeld in het Legionella risicoanalyse en beheersplan, wat voor prioritaire locaties een vereiste is. Het genomen Legionellamonster mag uitsluitend worden uitgevoerd door een hiervoor geaccrediteerde organisatie, Immolab beschikt over een eigen accrediatie (L 559) waardoor wij eigen medewerkers mogen inzetten op de locaties van onze opdrachtgevers.

Door middel van een Legionella monstername kan worden vastgesteld of het drinkwater voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, in Nederland is de norm <100 kolonievormende eenheden per liter. Indien uit de analyse van het genomen Legionella monster blijkt dat er een norm overschrijdende waarde is geconstateerd dan wordt u direct door ons geïnformeerd. Vanaf dat moment dient u tegenmaatregelen te nemen met als doel de kans op besmetting van een persoon te voorkomen. Indien u een normoverschrijding ontvangt van meer van 1.000 kolonievormende eenheden per liter, dan dient dit gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

Hoeveel legionella monsters moeten er genomen worden?

Het aantal verplichte tappunten wat bij een Legionella monstername genomen moet worden is afhankelijk van het aantal tappunten op locatie. Het staat vast dat de Legionella monstername in ieder geval ieder half jaar uitgevoerd moet worden. Hieronder treft u een overzicht aan hoe dit in Nederland is geregeld:

Totaal aantal tappunten Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
Meer dan 1600 14

Hoe wordt een Legionella monstername verricht?

Een van onze gekwalificeerde medewerkers meldt zich bij u op locatie om de Legionella monstername uit te voeren. Tijdens het proces van de monstername dient de medewerker zich aan strikte regels te houden, zodat omgevingsfactoren geen invloed kunnen hebben op de uitslag van de analyse. Vervolgens worden de gevulde monsterpotten vervoerd in speciale gecertificeerde koelboxen, zodat een zuiver meetresultaat gegarandeerd wordt.

Zodra de monsters bij het geaccrediteerde laboratorium aankomen treedt het proces van het laboratorium in werking, waarbij de Legionellamonsters zo spoedig mogelijk worden ingezet, in hiervoor bestemde stoven. Zodra de Legionellaplaten uit de stoof mogen worden gehaald zal er een telling plaatsvinden door een analist, welke vervolgens het analysecertificaat klaar maakt voor verzending. Indien hier normoverschrijdingen in worden waargenomen, wordt u direct door ons geïnformeerd en zullen wij u voorzien van advies om deze normoverschrijding zo spoedig als mogelijk te verhelpen.

Waarom wij de Legionella monstername in eigen beheer hebben...

Sinds de oprichting van Immolab in 2000 is ons dagelijkse doel; onze opdrachtgevers zo goed mogelijk informeren en adviseren op het gebied van Legionella preventie. Vanuit deze gedachte hebben wij de keuze gemaakt om onze organisatie te laten accrediteren (L 559) voor de Legionella monstername én voor het verrichten van een geaccrediteerde (L 559) temperatuurmeting. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers ervan verzekeren dat de Legionella monstername wordt uitgevoerd zoals deze vanuit de accreditatie wordt voorgeschreven en vereist. Daarnaast kunnen wij met onze eigen gecertificeerde Legionella adviseurs onze opdrachtgevers op de juiste wijze adviseren wanneer er verhoogde waardes worden aangetroffen na de analyse in het laboratorium.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.