Fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof zijn kleine deeltjes welke in de lucht zweven door uitstoot. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Immolab kan door een fijnstof meting uw locatie analyseren om te kijken of uw werkplek een gezonde omgeving is.

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het merendeel van het fijnstof in Nederland, ongeveer 55 procent, is van natuurlijke herkomst, maar ook door het toedoen van de mens kan er fijnstof vrijkomen. Fijnstof wordt soms aangeduid als PM10. PM staat voor de particulate matter, de Engelse benaming voor fijnstof. Het getal 10 staat voor 10 micron. Lees hier alles over fijnstof.

Fijnstof onderzoek

In de EU richtlijn luchtkwaliteit van 2008 zijn tevens normen opgenomen voor PM2.5. Deze zijn in de Wet milieubeheer overgenomen. PM2.5 is fijnstof waarbij de deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee zijn. Deze zijn naar huidige inzichten nog schadelijker voor de gezondheid dan PM10 .
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens is geconstateerd dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

In Nederland en België overlijden enkele duizenden mensen een aantal dagen tot soms wel maanden eerder door blootstelling aan fijnstof. Ook is het aantal ziekten door (chronische) blootstelling hoog. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verhevigt chronische blootstelling aan fijnstof de symptomen en het verhindert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De grenswaarde voor fijnstof wordt in Europa op vele plekken overschreden, voornamelijk langs drukke wegen, door voertuig-emissies. Fijnstof meten is dan ook belangrijk, zo kan worden bepaald of de grenswaarde niet wordt overschreden.

Het ontstaan van fijnstof

Zoals hierboven aangegeven kan fijnstof op vele manieren ontstaan, zowel vanuit de natuur als door de mens zelf. Voorbeelden van enkele bronnen:
• Uitstoot door het verkeer, bijvoorbeeld roet uit dieselmotoren. Daarbij tellen ook dieselmotoren in (zee)schepen en locomotieven mee. Daarnaast ontstaat fijnstof door wrijving van remmen, afschuren van rubber banden en het wegdek;
• Uitstoot door de industrie, bijvoorbeeld de metaalindustrie. Ook bij het storten en overslaan van bulkgoederen komt stof vrij;
• Uitstoot door veebedrijven, door stro en gedroogde mest in stallen;
• Uitstoot door elektriciteitscentrales;
• Uitstoot uit woningen, bijvoorbeeld door een open haard, een houtkachel, een allesbrander, de barbecue en sigarettenrook;
• Natuurlijke bronnen zijn bijvoorbeeld zeezout, of stof vanuit de bodem.

Voldoet uw bedrijf of gebouw aan de wettelijke norm?

Bent u zich bewust van teveel fijnstof in uw bedrijf of gebouw? Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, met een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg. De fijnstof meten is dan ook met enige regelmaat verstandig om uit te voeren. Zowel preventief als correctief kan dit zinvolle informatie verschaffen over de kwaliteit van het binnenmilieu.

Fijnstof meten kan Immolab op verschillende manieren. Eén van de opties is dat wij de meting uitvoeren met een datalogger. Deze meet en telt door middel van een laser de deeltjes, in verschillende PM klassen, in de omgevingslucht . De data uit deze datalogger wordt door een computer uitgelezen en in een grafiek overzichtelijk weergegeven met toetsing aan de grenswaarden. Bij klachten op de werkplek, zoals bijvoorbeeld in een fabriek, is het ook mogelijk om de fijnstofblootstelling per persoon te meten. Dit zal via een persoonsgebonden meting gebeuren waarbij actieve luchtbemonstering wordt ingezet.

Benieuwd naar de blootstelling van fijnstof op uw locatie

Graag komen wij vrijblijvend bij u langs om dit met u door te nemen. Laat uw gegevens achter via onderstaande button en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een afspraak óf Whatsapp ons via de chatfunctie.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.