ONS VERHAAL

Immolab is een échte specialist, we werken pragmatisch, met een gedreven team van collega's en zijn een full-service organisatie voor Legionellabeheer met aanvullende specialismes op het gebied van water- én luchtkwaliteit.

Immolab is eind jaren ’90 ontstaan en in januari 2000 formeel opgericht om antwoord te geven op de groeiende vraag naar kennis, kunde én oplossing op de toenemende vraagstukken op het gebied van Legionellapreventie. Vanuit het specialisme om Legionella te onderzoeken, te beheren, controleren en problemen op te lossen is een breed water- en luchtonderzoek- en adviesbureau ontstaan. Inmiddels staat een breed team van specialisten voor u klaar voor alle (drink)wateronderzoeken, inspecties aan waterinstallaties en geven wij uitgebreide adviezen die door onze eigen adviseurs met veel enthousiasme worden geïnventariseerd. Daarnaast onderzoeken wij de luchtkwaliteit in gebouwen, geven wij advies over verbeteringen die leiden tot bijvoorbeeld verlaging van het ziekteverzuim en worden luchtbehandelingsinstallaties getoetst aan grenswaarden. Via onze eigen webshop bieden we verschillende gecertificeerde producten aan welke het risico op Legionellabesmetting direct inperken.

WAAROM?

De vraag naar een gezonde woon-, werk- en verblijfsomgeving neemt al jaren toe. Soms vanuit problemen zoals Legionellabesmettingen, Covid-19 gerelateerde zaken of andere gezondheidsklachten maar ook vanuit kansen op het gebied van duurzaamheid of efficiënter beheer van gebouw gebonden installaties. Vanzelfsprekend is veiligheid van gebruikers de basis, zo moeten waterinstallaties voldoen aan wet- en regelgeving, dienen er verplichte periodieke controles te worden uitgevoerd en is de uitvoering van de meest basale beheerstaken bijna belangrijker dan ooit.

Door de intrede van de Covid-19 pandemie is er meer aandacht gekomen voor luchtbehandelingsinstallaties in combinatie met het voldoende ventileren van ruimtes. Zo moeten luchtbehandelingsinstallaties voldoende ventileren en neemt de vraag naar luchtkwaliteitsonderzoeken steeds meer toe, waardoor een goed inzicht wordt verkregen in mogelijke actie- of knelpunten per locatie. Immolab biedt een breed scala aan oplossingen voor een schoon, veilig en duurzame drinkwaterinstallatie, schoon drinkwater en een veilig binnenklimaat.

WAT DOEN WE CONCREET?

Onze werkzaamheden variëren van éénmalige onderzoeken tot volledige ontzorging op het gebied van Legionella preventie. Daarnaast voeren wij luchtonderzoeken uit in gebouwen en geven wij advies wat zal leiden tot een verbetering van het binnenklimaat. Met onze eigen geaccrediteerde (RvA L559) monsternemers doen we dat door heel Nederland. Tevens stellen we, volgens onze BRL6010 certificering, Legionella risicoanalyses en beheersplannen, welke worden geïnventariseerd door onze eigen en ervaren Legionella adviseurs. Hierna kunnen wij onze opdrachtgevers volledig bijstaan in het Legionellabeheer, adviseren we over verbeteringen aan de waterinstallaties en geven we aan hoe problemen opgelost en/of voorkomen kunnen worden. Het uitvoeren van de verplichte keerklepcontrole wordt door eigen technische collega’s uitgevoerd.

Luchtonderzoeken doen we vooral in ruimtes waar mensen werken of veel mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen, productiehallen of overheidsinstellingen. We bemonsteren de lucht onder andere op een breed scala aan microbiologische parameters, (fijn)stof en/of fysische parameters én we adviseren bij problemen.

HOE DOEN WE DIT?

Vanuit ons kantoor in Krimpen aan den IJssel werken wij landelijk. Vanzelfsprekend beschikken wij over de vereiste certificeringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en procesmanagement én als één van de weinige adviesbureaus in Nederland zijn we zelfstandig geaccrediteerd (L 559) voor watermonsternames. Wij beschikken over:

We zijn gewend om snel te schakelen. We werken veelal voor gebouweigenaren, (vastgoed)beheerders, facilitaire en technische diensten. Onze opdrachtgevers bestaan vooral uit grote organisaties zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en installatiebedrijven. Lokale en landelijke overheidsinstellingen mogen wij ook tot onze opdrachtgevers noemen, waarnaast wij ook werken in kantoorgebouwen, voor de industriële organisaties, hotels en overige recreatieve accommodaties zoals campings en parken.

Immolab; als onderdeel van Sansidor

Immolab is in 2018 onderdeel geworden van Sansidor. Sansidor is een sterk groeiend TIC netwerk met activiteiten binnen de werkgebieden water, brand, lucht, gebouwinspecties en infectiepreventie. Sansidor werk als “moeder” organisatie voor Purus waarbij de merken onder Sansidor een sterke, eigen identiteit en aanpak houden en ondersteuning in de bedrijfsvoering vanuit Sansidor wordt geboden.

De klant werkt met Immolab maar ervaart de ondersteuning van de Sansidor organisatie erachter. Een ambitieuze organisatie waarbij groei voornamelijk wordt gerealiseerd middels overnames. Zo kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en onze collega’s een beter toekomstperspectief bieden. Klik op onderstaande button om de website van Sansidor te bezoeken.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.