Microbiologisch luchtonderzoek

In de hedendaagse leefomgeving, waar mensen ongeveer 80% van hun tijd binnen doorbrengen, speelt de kwaliteit van de binnenlucht een cruciale rol. Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten zijn binnenshuis vaak aanwezig. Door onvoldoende ventilatie, schoonmaak of lekkage kunnen deze micro-organismen in aantallen groeien. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten als gevolg van verminderde luchtkwaliteit. Microbiologisch luchtonderzoek is essentieel om inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit binnen een pand en om gericht advies te kunnen bieden over de noodzakelijke stappen voor verbetering. 

De mogelijke gevaren

Als werkgever of gebouweigenaar is het van belang om een gezonde luchtkwaliteit te waarborgen voor alle gebruikers van het pand. Verslechterde luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, oogirritaties en ademhalingsproblemen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit kan ziekteverzuim aanzienlijk verminderen. Preventief luchtonderzoek kan helpen om hoge ziekteverzuimcijfers te voorkomen. Ruimtes met onvoldoende ventilatie of onvoldoende schoonmaak bieden een broedplaats voor micro-organismen, wat kan resulteren in verminderde productiviteit en hoger ziekteverzuim. 

Wanneer moet ik een microbiologisch luchtonderzoek uitvoeren?

Het uitvoeren van een luchtonderzoek dient in ieder geval te worden uitgevoerd wanneer gebruikers/medewerkers van ruimtes klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, oogirritaties en ademhalingsproblemen ervaren. Daarnaast is het raadzaam om preventief een luchtkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren, zodat het ziekteverzuim mogelijk kan worden verlaagd door tijdig in te spelen op afwijkingen. Aangeraden wordt om jaarlijks een preventief luchtkwaliteitsonderzoek uit te laten voeren. 

Het microbiologisch luchtonderzoek

Voorafgaand aan het luchtonderzoek neemt een adviseur van Immolab contact op met de aangewezen contactpersoon binnen uw organisatie. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande problematiek, door middel van een reeks vragen. Op basis van de verkregen antwoorden en aanvullende informatie, zoals bouwtekeningen of plattegronden, stellen wij een gedetailleerd voorstel en monsternameplan op.

Ons onderzoek richt zich op de detectie van (schadelijke) micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten, en omvat ook fysische metingen waarbij we kijken naar CO2-niveaus, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Afhankelijk van diverse factoren, zoals locatie, type, omvang en toegankelijkheid, duurt een luchtonderzoek circa 1-3 uur. Het adviesrapport, inclusief analyses van de genomen monsters, is doorgaans binnen twee weken gereed. Daarnaast voorzien wij in een persoonlijke toelichting, bij voorkeur op locatie, om de bevindingen te bespreken en eventuele vragen van de opdrachtgever te beantwoorden. Immolab is dé specialist in water- en luchtkwaliteitsonderzoek.

Al sinds 2000 voeren wij met onze gecertificeerde professionals honderden onderzoeken per jaar uit. Met geavanceerde apparatuur en een klantgerichte service bieden wij een totaaloplossing voor het optimaliseren van de luchtkwaliteit in uw pand.

Aanvullend onderzoek naar CO2

Vaak wordt tijdens de uitvoering van een microbiologisch luchtonderzoek ook gekeken naar het CO2 niveau. Door middel van het meten van het CO2 niveau kan een goede inschatting gemaakt worden of er voldoende geventileerd wordt.

Enerzijds kan de stof CO2 zelf klachten veroorzaken indien deze in een te hoge concentratie aanwezig is. Hierbij valt te denken aan hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies. Anderzijds geeft deze parameter een indicatie voor de mate aan verse lucht en dus de ventilatie en reinheid van het binnenmilieu.

Indien er afwijkingen worden aangetroffen in de CO2 meting dan wordt een toelichting omschreven in de rapportage. Hierdoor weet u exact de actiepunten naar aanleiding van het luchtonderzoek en kan er verbetering worden doorgevoerd in de luchtkwaliteit binnen uw bedrijf.

Immolab denkt in oplossingen

Een door Immolab uitgevoerd microbiologisch luchtonderzoek brengt de microbiologische luchtkwaliteit binnen een gebouw en installatie helder in kaart. We rapporteren niet alleen de mogelijke oorzaken en gevolgen van een verminderde luchtkwaliteit, maar focussen vooral op oplossingsgerichte adviezen.

Als er specifieke problemen worden geconstateerd, kunnen verdiepende vervolgmetingen de oorzaken en oplossingen exact vaststellen. Immolab gaat tot de bodem van de klachten en adviseert u over de te nemen maatregelen om de luchtkwaliteit te optimaliseren. Desgewenst begeleiden we ook de uitvoering van de correctieve acties.

Immolab is al sinds 2000 dé specialist in water- en luchtkwaliteitsonderzoek. We hebben al honderden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd door heel Nederland. Onze adviseurs delen hun expertise proactief met onze opdrachtgevers, zodat ze zich bewust zijn van mogelijke gevaren en de juiste stappen kunnen ondernemen om de luchtkwaliteit te optimaliseren.

Naast het vaststellen van de oorzaken van klachten en het adviseren over oplossingen, kan Immolab ook een effectmeting uitvoeren om te beoordelen of de luchtkwaliteit na de genomen maatregelen daadwerkelijk is verbeterd.

Immolab, specialist in luchtonderzoek

Het uitvoeren van een microbiologisch luchtonderzoek is een specialisme van Immolab. Behalve het onderzoek naar de microbiologische parameters voeren wij ook luchtonderzoek uit naar bijvoorbeeld fijnstof, (industriële) blootstelling en fysische onderzoek. Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvende adviesgesprek waarin onder andere actuele klachten of wensen op locatie worden geïnventariseerd.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.