LUCHTKWALITEIT

De luchtkwaliteit meten in een gebouw is niet nieuw, maar wordt wel steeds vaker uitgevoerd. Door het meten van de luchtkwaliteit en deze te toetsen aan opgestelde grenswaardes, zoals bijvoorbeeld het ‘Programma van Eisen, Gezonde kantoren 2021’ kan goed in kaart worden gebracht wat de staat is van de luchtkwaliteit en kan goed advies worden gegeven.

Het belang van een goede luchtkwaliteit

Tegenwoordig brengen we ongeveer 80% tot 90% van onze tijd binnen door, waardoor een goede luchtkwaliteit van groot belang is geworden. Een verminderde luchtkwaliteit kan gezondheidsklachten en ziekte onder werknemers tot gevolg hebben én het verlaagt de arbeidsproductiviteit. Mankementen zoals bijvoorbeeld een gebrekkige ventilatie vaak in combinatie met de aanwezigheid van micro-organismen in de lucht, hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit meten is hiermee een verstandige keuze in het verbeteren van het binnenmilieu en het voorkomen van problemen.

Wij kunnen de luchtkwaliteit meten van uw locatie om op deze wijze mogelijke gezondheidsrisico’s te analyseren. Wanneer u gebruik maakt van ventilatiekanalen dan kunnen bacteriën en schimmels zich in deze kanalen nestelen. Door de ideale leefomstandigheden voor micro-organismen kunnen binnen relatief korte tijd de luchtkanalen vervuild raken. De rondgepompte lucht door het luchtbehandelingssysteem zorgt dan voor verspreiding van de micro-organismen en kan leiden tot talloze gezondheidsrisico’s. Daarom dient het aanwezige luchtbehandelingssysteem, inclusief de ventilatiekanalen goed onderhouden en gereinigd te worden. Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsmeting maakt inzichtelijk in hoeverre er mogelijke risico’s zijn.

HOE WORDT EEN ONDERZOEK UITGEVOERD?

Bij een controle van de luchtkwaliteit maken wij gebruik van speciale en gekalibreerde apparatuur om nauwkeurige onderzoeksresultaten te garanderen. Tevens worden onze genomen lucht- of oppervlaktemonsters volgens de richtlijnen getransporteerd en binnen de vereiste tijd ingezet in het laboratorium, zodat er juiste analyse uitslagen kunnen worden gemeten.

Tijdens het meten van de luchtkwaliteit houden wij ook rekening met de CO2-waarde, de temperatuur én de luchtvochtigheid binnen uw locatie. Zo is bijvoorbeeld een hoge luchtvochtigheid in combinatie met slechte ventilatie ideaal voor de verspreiding van virussen én biedt dit de perfecte omstandigheden voor vermenigvuldiging van micro-organismen. Omdat de vermenigvuldiging over het algemeen plaatsvindt op plekken die niet zichtbaar zijn kunnen deze risico’s zich ongezien verspreiden. Door de luchtkwaliteit te meten kunnen wij achterhalen of dergelijke risico’s in uw pand spelen

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT OP KANTOOR

Bij een onderzoek naar de luchtkwaliteit op kantoor wordt standaard een monsternameplan besproken samen met onze opdrachtgever. Dit wordt vooraf afgestemd om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de luchtkwaliteit of om een zo goed mogelijk antwoord te geven op het vraagstuk.

Bij klimaatbeheersing op kantoor wordt de lucht regelmatig ververst. De lucht wordt gefilterd en bevochtigd voordat het via het luchtbehandelingssysteem wordt verspreid. De werking hiervan kan worden getest door de luchtkwaliteit te meten. Bovendien werkt klimaatbeheersing op kantoor uitsluitend wanneer er geen ramen worden geopend. Zo kan de lucht continue worden verwarmd of gekoeld en heeft de temperatuur van de buitenlucht hier geen invloed op.

Wanneer u gebruik maakt van klimaatbeheersing op kantoor dan is het van belang om de luchtkwaliteit te meten. De resultaten uit dit onderzoek geven aan of het veilig is om in het pand en in individuele ruimtes te werken.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.