Luchtkwaliteit meten

Door toedoen van een slechte luchtkwaliteit is het mogelijk dat gebruikers van uw locatie of (bedrijfs)pand gezondheidsproblemen oplopen. Micro-organismen die door de ruimtes zweven kunnen tot infecties en ziektes leiden. Door de luchtbehandelinginstallatie op de juiste wijze te onderhouden kan worden voorkomen dat klachten toenemen. Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsmeting geeft een duidelijk inzicht in de luchtkwaliteit op locatie. Voor het uitvoeren van een luchtkwaliteismeting is speciale gekalibreerde apparatuur vereist. Wij beschikken over diverse apparaten waardoor er snel actie ondernomen kan worden in het geval wanneer er klachten spelen over de luchtkwaliteit. Indien er teveel aanwezige micro-organismen worden gemeten brengen wij een advies uit over hoe dit mogelijk is te verhelpen.

Omdat er, vaak, pas naar de luchtkwaliteit wordt gekeken wanneer er klachten worden ervaren door gebruikers van een ruimte, is het van groot belang om direct actie te kunnen ondernemen om de luchtkwaliteit zo snel mogelijk te kunnen bemonsteren. Een gevolg van een slechte luchtkwaliteit kan zijn dat het ziekteverzuim onder het aanwezige personeel kan stijgen. Wanneer personen langere tijd worden blootgesteld aan een te hoge concentratie micro-organismen of andere stoffen dan kan dit leiden tot klachten. Mochten u of collega’s klachten ervaren over de luchtkwaliteit, neem dan contact met ons op via onderstaande button.

 

Neem contact op
Luchtkwaliteit meten

Wij kunnen de luchtkwaliteit in uw pand meten om de gezondheidsrisico’s te analyseren. Wanneer u gebruik maakt van ventilatiekanalen dan kunnen bacteriën en schimmels zich in deze kanalen nestelen. Door de ideale leefomstandigheden voor micro-organismen kunnen binnen relatief korte tijd de luchtkanalen vervuild raken. De rondgepompte lucht door het luchtbehandelingssysteem zorgt dan voor verspreiding van de micro-organismen en kan leiden tot talloze gezondheidsrisico’s. Daarom dient het aanwezige luchtbehandelingssysteem, inclusief de ventilatiekanalen goed onderhouden en gereinigd te worden. Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsmeting maakt inzichtelijk in hoeverre er mogelijke risico’s zijn.

Microbiologische deeltjes zijn niet met het oog te zien en de aanwezigheid kan uitsluitend worden gemeten met speciale apparatuur. In panden waar de airconditioning gedurende de zomer aan staat blijven de ramen vaak gesloten. Hierdoor is er onvoldoende verse lucht in het pand aanwezig. Wij kunnen op dat moment de luchtkwaliteit meten en analyseren of de luchtstroom voor risico’s zorgt.

Wij gebruiken hiervoor speciale en gekalibreerde apparatuur om nauwkeurige onderzoeksresultaten te garanderen. Tevens worden onze genomen monsters volgens de richtlijnen getransporteerd en binnen de vereiste tijd ingezet in het laboratorium, zodat er juiste analyse uitslagen kunnen worden gemeten.

Tijdens het meten van de luchtkwaliteit houden wij ook rekening met de luchtvochtigheid binnen uw pand en in individuele ruimtes. Een hoge luchtvochtigheid in combinatie met slechte ventilatie biedt de perfecte omstandigheden voor vermenigvuldiging van bacteriën en schimmels. Omdat de vermenigvuldiging over het algemeen plaatsvindt op plekken die niet zichtbaar zijn kunnen deze risico’s zich ongezien verspreiden. Door luchtkwaliteit meten kunnen wij achterhalen of dergelijke risico’s in uw pand spelen.

Ervaring

Wij beschikken over jarenlange ervaring in het onderzoeken naar de luchtkwaliteit in gebouwen. Daarnaast staan wij bekend om onze proactieve aanpak in geval van afwijkingen

Onderdeel van de VLA

Immolab B.V is aangesloten bij de VLA, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparatenis één van de 130 brancheorganisaties van FME-CWM. De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt.

Klimaatbeheersing bij kantoorpanden

Bij klimaatbeheersing op kantoor wordt de lucht regelmatig ververst. De lucht wordt gefilterd en bevochtigd voordat het via het luchtbehandelingssysteem wordt verspreid. De werking hiervan kan worden getest door de luchtkwaliteit te meten. Bovendien werkt klimaatbeheersing op kantoor uitsluitend wanneer er geen ramen worden geopend. Zo kan de lucht continue worden verwarmd of gekoeld en heeft de temperatuur van de buitenlucht hier geen invloed op.

Wanneer u gebruik maakt van klimaatbeheersing op kantoor dan is het van belang om de luchtkwaliteit te laten testen. De resultaten uit dit onderzoek geven aan of het veilig is om in het pand en in individuele ruimtes te werken. Zo worden de bekende risico’s van klimaatbeheersing op kantoor op de juiste wijze voorkomen.

Vraag een offerte aan