Chemische monstername

Waarom kan een chemische monstername belangrijk zijn?

Het drinkwater, zoals dat in Nederland wordt aangeboden door de drinkwaterbedrijven, is chemisch gezien van goede kwaliteit. De samenstelling is prima in balans (pH-neutraal) en over het algemeen zeer helder. Echter wanneer het water een thermische behandeling ondergaat zoals verhitten of koelen verandert de samenstelling. Een bekend verschijnsel is kalkafzetting.

 

Wanneer is een chemische monstername van toepassing?

Dit onderzoek kan opgenomen worden in het algemeen periodiek onderhoud van de technische installaties welke door het onderhouds- of servicebedrijf wordt uitgevoerd. Dit voorkomt dat men verrast wordt door problemen (verkalking, verstoppingen, corrosie en soms zelfs stilstand van de installatie) welke veroorzaakt zijn door het water binnen de installatie. Over het algemeen brengt dit hoge en onvoorziene kosten met zich mee. Tevens kan dit onderzoek plaatsvinden wanneer er reeds problemen zijn. Wij kunnen duidelijk maken of dit probleem veroorzaakt wordt door het water in de installatie.

Gekwalificeerd personeel

Onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door gekwalificeerd personeel

Kennis en ervaring

Jarenlange ervaring in het bemonsteren op chemische parameters en het geven van onderbouwde adviezen

Waar vindt doorgaand een chemische monstername plaats?

Dit onderzoek heeft betrekking op de volgende installaties:

 • cv-installatie;
 • stoomvormer (lage druk);
 • koeltoren (open systeem);
 • bevochtigingssectie (onderdeel van een LBK);
 • koelinstallatie (gesloten systeem).
 • elk ander voorkomend water in de utiliteitsbouw of industrie;

Welke parameters worden vaak onderzocht?

Door ons worden watermonsters genomen en in ons laboratorium onderzocht op de volgende bepalingen:

 • pH-waarde;
 • Carbonaat (CO3);
 • Elec. Geleidbaarheid (μS/cm);
 • Chloride (Cl);
 • IJzer (Fe);
 • Bicarbonaat HCO3);
 • Koper (Cu);
 • Zuurstof (O2), meting op locatie;
 • P- en M-getal;
 • Kleur en vervuiling (visueel);
 • Hardheid (°D);
 • Indikking

Kunnen er nog andere parameters onderzocht worden?

Samen met ons partnerlaboratorium kunnen wij alle vereiste meetprogramma’s onderzoeken en daarnaast kunnen wij op aanvraag specifieke parameters onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van lood in drinkwater. Bent u benieuwd wat wij voor kunnen betekenen, neem dan contact op via 0180 – 55 23 00 of reageer via onderstaande button.

Neem contact met ons op