Legionellapreventie in proceswater, waarom?

In de zomer van 2006 werd de tot op heden grootste epidemie van de veteranenziekte in ons land veroorzaakt door koelwater uit een “open” koeltoren. De veroorzaker van deze gevreesde ziekte is de bacterie Legionella pneumophila (pneumophila=longminnend). De Legionella bacterie komt voor in diverse soorten zoetwater. Ook in proceswater kunnen Legionella bacteriën aanwezig zijn. Deze bacterie kan naar gevaarlijke concentraties groeien door onderstaande factoren:

 • temperatuur van het water (25 –45 ºC);
 • stilstand van water;
 • aanwezigheid van voedingsstoffen zoals reststoffen van andere bacteriën en
  ééncelligen;
 • aanwezigheid van zuurstof en/ of ijzer;
 • aanwezigheid van een biofilm in het leidingsysteem;
 • waterkwaliteit (kalkafzetting).

Systemen, zoals onder andere een koeltoren, verspreiden in een wijde omtrek
aërosolen (nevel) welke Legionella bacteriën kunnen bevatten en zodoende in korte tijd een grote groep mensen kunnen besmetten.

Waar en wanneer?

Wanneer één van hieronder genoemde installaties aanwezig zijn, dient een risico
inventarisatie & evaluatie (beheersplan) opgesteld te worden

Dit onderzoek dient conform Arbo-informatie AI-32 uitgevoerd te worden in:

 • koelwatersystemen (koeltorens);
 • luchtbehandelingsinstallaties met luchtbevochtiging, anders dan stoom;
 • nood-, oog- en decontaminatiedouchesystemen;
 • beregeningsinstallaties;
 • autowasinstallaties;
 • gaswasinstallaties;
 • klimaatbeheersingsruimtes;
 • waterzuiveringsinstallaties;
 • installaties aan boord van schepen;
 • alle overige waterinstallaties welke water in aërosolen kunnen brengen (zoals
  spoelmachines).
Hoe?

Op locatie wordt door ons een inventarisatie van de gehele installatie uitgevoerd. Hierbij worden alle aspecten van een installatie onder de loep genomen van toegepaste materialen tot appendages. Tevens zal bepaald worden welke componenten een verhoogd risico vormen ten aanzien van de aanwezigheid van Legionella en overige micro-organismen. Ook vindt er een opgave plaats van verbeterpunten en de benodigde onderhouds- en beheersmaatregelen om zodoende tot een beheersbare situatie te komen.

Vertel mij meer over proceswaterinstallaties