Wat is een keerklep of terugstroombeveiliging?

In een drinkwaterinstallatie worden doorgaans diverse tappunten en toestellen toegepast ten behoeve van het gebruik en de veiligheid van de drinkwaterinstallatie. Een keerklep is een belangrijk onderdeel in het kader van drinkwaterveiligheid.

Bij diverse aansluiten zoals bijvoorbeeld vaatwassers, wasmachines en drankautomaten dient een keerklep gemonteerd te worden van het juiste vereiste type. Een keerklep zorgt ervoor dat water wat de klep gepasseerd is, niet terug kan stromen. Hiermee wordt voorkomen dat vervuild water vanuit bijvoorbeeld een koffiemachine, in het drinkwater terecht komt. Het laten controleren van de aanwezige keerkleppen is een vereiste maatregel, welke staat omschreven in de Waterwerkbladen. In het kader van het controleren van keerkleppen wordt geen onderscheid gemaakt tussen een prioritaire en een zorgplicht locatie, beide locaties zijn verplicht een jaarlijkse keerklepcontrole te laten uitvoeren.

Vakkundige controle

Onze medewerkers controleren de aanwezige keerkleppen op vakkundige wijze. De rapportage wordt toegelicht aan opdrachtgever, indien bij de controle afwijkingen worden geconstateerd.

Drinkwaterinstallatie op orde

Mede door het uitvoeren van een jaarlijkse verplichte keerklepcontrole, houdt u grip op uw drinkwaterinstallatie en worden de risico's zoveel als mogelijk beperkt.

Keerklepcontrole

Het jaarlijks laten uitvoeren van de keerklepcontrole is een verplicht, dit staat omschreven in de Waterwerkbladen 1.4G, maar daarnaast is het ook verplicht om verschillende type keerkleppen (of terugstroombeveiligingen) toe te passen, dit heeft te maken met de vloeistofklasse. Onze Legionella adviseurs kunnen u volledig op de hoogte brengen van de vereiste type keerkleppen.

Bij een verkeerd type keerklep of een keerklep welke niet volledig goed functioneert kan vervuild water bijvoorbeeld terugstromen richting het collectieve deel van de drinkwaterinstallatie, zoals bijvoorbeeld bij een brandslanghaspel. Door jaarlijks de keerkleppen te laten controleren door onze deskundige medewerkers kunt u ervan op aan dat u altijd voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. U krijgt van ons een rapportage met een overzicht van alle keerkleppen en indien nodig een verbeteradvies zodat u dit rechtstreeks kunt opnemen met uw installatiebedrijf.

Vraag een offerte aan